„Saluto“ ąžuoliuko ir Sudargo piliakalnių lankymas

Iškentėję 2020 metų karantino laikotarpį, repetavę nuotoliniu būdu, nutarėme atsisveikinti prieš vasaros atostogas susitikus gyvai ir ne bet kur, o Ožkabaliuose, kur pernai pasodinome choro ąžuoliuką.

Kaip apsidžiaugėme, kad mūsų sodinukas gyvas ir sulapojęs! Iš karto buvo pamatuotas: aukštis – 270 cm, liemuo – 7 cm, kamienas – 10 cm. Per nepilnus metus medelis pasistiebė 5 cm… lėtai auga…

Tęsiam tradiciją – dainuojam dainas apie ąžuolą… O kad ąžuoliukas nesijaustų vienišas, linksmai apjuosiam jį rateliu. Žaidimai keičia vienas kitą…

Mūsų išvyka nesibaigė Ožkabaliais. Atvykome į Kudirkos Naumiestį. Daugelis net loštelėjo atgal, pamatę neregėto dydžio skulptūras. Tai – liaudies menininko Prano Sederevičiaus (1905-1979) skulptūrų ansamblis, kurį sudaro 21 skulptūra. Jos yra milžiniškos, sveriančios po kelias tonas ir padarytos iš betono. Savamokslis skulptorius lipdė asmenybes, kurios buvo jam autoritetai: Darius ir Girėnas, Juozas Tumas-Vaižgantas, Maironis, Vincas Kudirka. P. Sederevičiaus skulptūros kelia ūpą ir turi galią pralinksminti.

Toliau kelias vedė prie Sintautų Švč. Mergelės Marijos Dangun Ėmimo bažnyčios, kurios ištakos siekia 17 a. Bažnyčia degė kelis kartus, buvo atstatoma. Dabartinės bažnyčios kertinis akmuo buvo pašventintas 1913 m. Skulptoriaus V. Grybo sukurto altoriaus rekonstrukciją atliko skulptorius R. Belevičius ir restauratorė R. Čigriejūtė. Sintautuose gyveno poetas Pranas Vaičaitis.

Sustojome ūkininko Valdo Piečaičio ūkyje, kur spaudžiamas keturių rūšių aliejus: kanapių, margainio, sėmenų ir rapsų. Šeimininkas aprodė techniką ir papasakojo apie gamybos technologiją. 

Pasirūpinę lauktuvėmis iš aliejaus spaudyklos, tvarkinga vorele važiavome į Sudargo piliakalnius.

Mums tai buvo įspūdingas atradimas. Penki stačiais šlaitais piliakalniai (Balnakalnis, Žydkapiai, Bevardis, Pilaitės, Vorpilio), išsidėstę palei didžiausią Lietuvos upę ir nuo savo viršūnių atveriantys kerinčius vaizdus į Nemuno platybes.

Spėjama, kad Žydkapiai buvę Sudargo piliakalnių komplekso pagrindinės pilies vieta. Viduramžiais čia vyko nuožmios kovos su kryžiuočiais. 1317 m. kryžiuočių antpuolio metu pilis buvo sudeginta ir niekada neatsigavo. Jos gynybai vadovavo karvedys Sudargas, žuvęs kautynėse.

Šioje plačioje erdvėje randame kelis paminklus. Vienas iš jų – paminklas Sudargo pilies gynėjų atminimui. Jo autoriai – skulptoriai tėvas ir sūnus Vidas ir Aldas Cikanos. Kitas paminklas – Sudargo krašto kaimams atminti. O pats naujausias skirtas įamžinti amerikiečių rašytoją Jerome’ą Salingerį ir jo romaną „Rugiuose prie bedugnės“. Rašytojo protėviai žydai gyveno šiame krašte ir emigravo į JAV. Romanui skirtame paminkle  – pagrindinis romano herojaus siluetas ir iškalta citata „Aš saugau vaikus, kad jie nenukristų į bedugnę“. Tai knyga apie maištaujantį jaunuolį, kuris nori padėti žmonėms, jaunimui.

Gražiausias vaizdas atsiveria nuo aukščiausio – Vorpilio piliakalnio. Akyliausieji giriasi, kad nuo šio piliakalnio galima regėti net Ragainės ar Tilžės bokštus.

Nuostabūs Nemuno tolių peizažai, natūralios laukų pievos su vaikystėje matytais žolynais ir gėlytėmis atgaivino po karantino pavargusias sielas…

Grįžę ten, iš kur pradėjome žygį, nutarėme užbaigti savo užkandžius.

Šios dienos įspūdžiai sunkiai išmatuojami…

 

Ramutė Štreimikytė