Repertuaras

Choras SALUTO yra atviras įvairių stilių ir žanrų muzikai. Kam įdomu, galite susipažinti su pilnu choro repertuaru.

Autorius

Kūrinio pavadinimas

Lietuvininkų liaudies dainaPirš man iš Danskos
Abaris L.  Kyrie  
Abaris L.Šventas
Abaris L.Garbė Dievui
Abaris L.Augo bernelis
Abarius G.Širdžių kalba
Abarius G.Dieve, laimink Lietuvą
Adomaitis L., Paškevičius G., aranž. Jasinskis J.Kol kartu
Adomaitis L., aranž. Jasinskis J.Vėjai lyg karaliai
Anonimas, aranž. Gražinis R.Gedulinga giesmė prie Barboros Radvilaitės kapo
Anonimas, aranž. Gražinis R.Apie Žygimanto Augusto karūnavimą
Augustinas V.Anoj pusėj Dunojėlio
Augustinas V.Tėvynei giedu naują giesmę
Augustinas V.Tėvyne mūsų
Augustinas V.Jerusalem, surge
Banaitis K. V.Kaip niekingas prapuolingas
Banaitis K. V.Už jūrių marių
Banaitis K. V.Valio, pjovėjėliai
Baranauskas A., aranž. Purlys G.Sveika, Marija, dangaus lelija
Bartulis V.Žalgirio laukai
Bartulis V.Maldelė
Beinaris P.Neužmiršk
Beinaris P.Regina coeli laetare
Bražinskas A.Žemaičių plentas
Bražinskas A.Ąžuolais vainikuotas
Bražinskas A.Leliumai
Bražinskas A.Einu per žemę
Bražinskas A.Gimtinei
Brundzaitė K.Šešėlis
Bružaitė Z.Daina Kaunui
Bružaitė Z.Vakarinė žvaigždelė
Budriūnas A.Šienapjūtės daina
Budriūnas A.Tylią šventą naktį
Cechanovičius J., aranž.    Abaris LLietuva – dainų šalis  
Čiurlionis M. K.Oi giria, giria
Čiurlionis M. K.Bėkit, bareliai
Čiurlionis M. K.Beauštanti aušrelė
Čiurlionis M. K.Šėriau žirgelį
Čiurlionis M. K.Prapuoliau, močiute
Čiurlionis M. K.Nemune, upeli
Čiurlionis M. K.Ant kalno gluosnys
Čiurlionis M. K.Anksti rytą kėliau
Čiurlionis M. K.Lakštangėlė
Čiurlionis M. K.Ar vėjai pūtė
Čiurlionis M. K.Sutems tamsi naktužėlė
Čiurlionis M. K.Dainų dainelė
Čyvaitė-Kliorienė R.Viena šeima – viena tauta
Dambrauskas J.Neatjok šią subatėlę
Dambrauskas J.Malda už Tėvynę
Dryja-Visockis J.Op! Op!
Dvarionas B.Patarlė nr. 2
Ereminas L.Biruta
Fokas A.Jei karalium būčiau
Genys M.Dangus, žemė ir orai
Gorbulskis B.Mano gimtinė
Gorbulskis B.Saulėlydis tėviškėje
Gražinis R.Ausk Marijai
Griauzdė K.Šienpjovių daina
Gruodis .JAš ne uliot atėjau
Gruodis .JMergužėle mano miela
Gudavičius J.Kur giria žaliuoja
Juzeliūnas J.Tu, svotel
Kačanauskas AVasaros naktys
Kačanauskas ASalvam fac Rem Publicam nostram
Kairaitytė D.De profundis
Kairaitytė L.Turėja liepa
Kalinas G.Ave Maria
Kalinas G.Šią naktelę  per naktelę
Kalinas G.Gul šiandieną
Kalvaitis J.Graduale
Kalvaitis J.Kyrie
Kaušpėdas A.Krantas
Kaveckas  K.Vilniuj žydi liepos
Kernagis V.Baltas paukštis
Kitava, Zakaras D.Žemė mano
Klova V.Rūta žalioji
Klova V.Ūdrio daina
Kudirka V.Tautiška giesmė
Kudirka V.Kur upelis teka
Kulikauskas A., aranž. Miškinis V.Giedu dainelę
Kulikauskas A. aranž.      Katinas R.Gintarai  
Kuprevičius G.Ant kalnelio, ant aukštojo
Kuprevičius G.Iš septintosios giesmės
Kuprevičius G.Skriski, skriski Lietuvėlėn iš miuz. „Devynbėdžiai“
Leiburas T.Laisvės daina
Leiburas T., Kernagis V., aranž. Abaris L.Vilniaus mozaika  
Mamontovas A. aranž. Zvonkus D.Geltona, žalia, raudona  
Martinaitis A.Šalis mana – širdis mana
Martinaitis A.Aušros žvaigždė
Martinaitis A.Gratulationes Lithuaniae
Martinkėnas R.Mano žemės širdis
Martinkėnas R.Mišios šv.Pranciškaus Ksavero garbei
Mašanauskas V. aranž. Abaris L.Lietuva  
Mažvydas M.Gyvenimą tas turės pašlovintą
Mikutavičius M.Pasveikinkit vieni kitus
Miškinis V.Lietuva
Miškinis V.Mano gimti
Miškinis V.Gražiausias sodas
Miškinis V.Ta, kurios ilgiesi tu…
Naujalis J.Lietuva brang
Naujalis J.Jaunimo giesm
Naujalis J.Vasaros nakty
Naujalis J.Už Raseinių, ant Dubysos
Naujalis J.Malda už Tėvynę
Naujalis J.In monte Oliveti
Naujalis J.Rasokit, dangūs
Naujalis J.Tyliąją naktį
Naujalis J.Sveikas, Jėzau gimusis
Naujalis J.Tristis est anima mea
Naujanytė-Bjelle R.Brolužis
Neimontas J.Pasisėjau žalią rūtą
Novikas M., aranž. Novikas A.Jaunystės vaivorykštė  
Paškevičius  G.Mano kraštas
Paškevičius  G.Šiam pasauly
Petreikis S.Vaka, vakulele
Polikaitis D.Brolis
Polikaitis D.Dainų dainelės
Purlys G.Leisk priartėti
Raudonikis A.Jūra
Raudonikis A.Vien tik tango
Raudoniūtė L.Linksmų kalėdų
Remesa A.Tėve mūsų
Sasnauskas Č.Kur bėga Šešupė
Sasnauskas Č.Marijos giesmė
Sasnauskas Č.Sužadinkim Lietuvą
Sasnauskas Č.Salve Regina
Savinienė G.Lietuva
Sinius J.Šventa naktis
Sinius J.Linksmą štai naujieną
Sinkevičiūtė N.Balto vakaro romansas
Sinkevičiūtė N.Giesmė
Sinkevičiūtė N.Prasvydo
Sinkevičiūtė N.Naktis tvartelyje
Sinkevičiūtė N.Ne dėl žalio vyno
Sinkevičiūtė N.Ei jovar, jovar!
Sinkevičiūtė N.Pjovė lankoj šieną
Sinkevičiūtė N.Sėdi broliai už stalielio
Sinkevičiūtė N.Ta ta to
Sinkevičiūtė N.Vai daugiel daugiel
Strolia F.Kaip ilgesingai
Svilainis G.Intakas
Svilainis G.Gimtinei
Svilainis G.Šių naktį per naktį
Svilainis G.Pjaun braliukai
Svilainis G.Kas tar teka
Svilainis G.Tu mums viena
Svilainis G.Užteka teka
Šeduikienė I.Nutieskim tiltus
Šimkus S.Lietuviais esame mes gimę
Šimkus S.Per girią girelę
Šimkus S.Oželis
Šimkus S., aranž. Gaubas J.Prieš tavo altorių
Švedas J.Betliejaus prakartėlėj
Švedas J.Tykus buvo vakarėlis
Štarka J.O Rambyne!
Tallat-Kelpša J.Tris dienas
Tallat-Kelpša J.Kur lygūs laukai
Tallat-Kelpša J.Po aukštus kalnus
Tamulionis J.Aik, aželi, undenia
Tamulionis J.Buvo dūda Vilniuj
Tamulionis J.Po tėvelio vartais
Tamulionis J.Ave Maria
Tautkus G., aranž. Miškinis V.Tėvyne dainų ir artojų  
Telksnys V.Ant Vilniaus kalvų
Vasiliauskaitė K.Viešpaties pasaulis
Vasiliauskaitė K.Agnui Dei
Vasiliauskas K., aranž. Šumskas T.Brangiausios spalvos
Vilkončius L.Dėl tos dainos
Vilkončius L.Pelės valsas
Vilkončius L.Šlapia daina
Vilkončius L.Tokia esu
Vilkončius L.Žmonės ant kalvų
Virkšas Z.Tėviškė
VydūnasKūrėjų ir kūrėjaičių giesmė ir malda
VydūnasKanklės mano rankose
VydūnasLietuva, brangi šalelė
VydūnasLietuvių giesmė
Zakaras D.Ant aukšto kalnelio
Zakaras D.O kai sauliūtė tekėjo
Zakaras D.Teka teka šviesi saulė
Zakaras D.The rain has held back
Zakaras D.Voi volunge volungele
Žilevičius J.Vaikščiojau
Žilevičius J.Pasakyk, mergele

Autorius

Kūrinio pavadinimas

Adam A.Šventa naktis
Alfejev I.Svete tichij iš „Vsenoščnoje bdenije“ V d.
Althouse J.A festive gloria
Altisent J.Idil-li
AnonimasDindirin, Dindirin
Arch G.Child of God
Arch G.Poor li’l Jesus
Arch G.Rise up shepherd an’ foller
Attaingnant P.Tourdion
Bach J. S.Choralas iš 140 kantatos
Bach J. S.Uns ist ein Kindlein heut geboren
Bakker D., aranž. Unterholzner EDing-a-dong
Bellini V.Arija ir choras iš operos “Norma”
Bizet G.Les voici iš operos “Karmen”
Brahms J.Erlaube mir
Busto J.A tu lado
Bruhn Ch.Paryžiaus tango
Brust H.Prūsų daina ,,Timran meddin tauta”
Certon G.La la la, je ne l’ose dire
CollinPranaše didis
Davison D.Ritmo
Denza L.Funiculi, Funicula
Donizetti G.Dalle stanze, ove Lucia
Dragoi S.Trandafir de pe razoare
Ekimov S.Pojuščij mir
Erb J.Shenandoah
Faure G.Cantigue de Jean Racine
Feliciano F. F.Silence my soul
Franck C.Panis angelicus
Francua K.My way
Gorczycki G.G.Omni die dic Marie
Gounod Ch.Valsas ir choras iš operos “Faustas”
Gounod Ch.Adeste Fideles
Gruber F., aranž. Zakaras D.Tyli naktis
Guaraldi V.Hark, the Herald angels sing
Handel G. F.All the World Worships Thee
Handel G. F.Džiaugsmas pasauliui
Hassler H.L.Halleluja – Laudem dicite
Hassler H.L., aranž. Muktupavels V.Ast drūkta pilst
Henry VIIIPastime with good company
Ivanovs J.Gajputni
Yamada K., aranž. Chilcott B.Aka tonbo
Yi C.Fengyang song
Janzas K.Senovės atsiminimas
Jenkins K.Healing Light
Jenkins K.The Armed Man: A  Mass for Peace, 1-13 dalys
Jenkins K.The Shepherd
Jensenas W. G. M.Morgenhymne, I- II d.
Kent W.I’ll be home for Christmas
Klonowski T.Gaude mater
La Cour N.Hodie Christus natus est
Lightfoot M.Dona Nobis Pacem
Mancini H., aranž. Zegree S.Moon River  
Martini G.P. , aranž. Richards G.Plaisir d’amour  
Maskats AJanu dziesma
Massenet J.Elegie
Matchavariani A.Doluri
Mather R.O come, o come Emmanuel
Mathias W.Sir Christemas
Mendelssohn- Bartholdy F.Abschied vom Walde
Montgomery J.Angelų giesmė suskambo
Morley T.Now is the Month of Maying
Morley T.Sing We and Chant It
Mozart W. A.Abendruhe  
Muktupavels V.Senjojo waidilai
NickomoThe wild mountain thyme
Orban G.Ave Maria
Palorma F.D.Pongale por las hileras
Petrosyan R.Mez het es Astvac
Pierpont J.L., aranž. Fischer B.Jingle bells  
Praetorius M., aranž. Dubra R.Išdygo rožių krūmas  
Ram B.Only you
Riemers S.Shosholoza
Rutter J.A clare benediction
Rutter J.Angels‘ Carol
Rutter J.I will sing with the spirit
Rutter J.The twelve days of Christmas
Sandt JNginisiponono
Sawa M.Missa brevis
Scheidt G., aranž.   Willcocks D.A child is born in Bethlehem
Schonveld J.Deep Peace
Sieczynski R.Wien, du Stadt meiner Traume
Snyder A.God rest ye merry, Gentlemen
Sommerro H.Amen! Jesus han skal rode  
Styne J.The Christmas Waltz
Trevor C. HAngelai ir piemenys  
Verdi G.Introdukcinis choras iš operos “Ernani”
Verdi G.Libiamo ne’ lieti calici
Wagner R.Wedding March
Webber A.L., aranž. Blasco J.L.I don’t Know How to Love Him
Willcocks D.Ding dong ! Merrily on high
Willcocks D.Deck the Hall  
Willcocks D.Il est ne le divin enfant  
Willcocks D.What child is this?  
Willis R.S.Išgirskim ją nakties tyloj
Willis R.S.Kalėdos jau
Willis R.S.Jingle Bells
Wolffas P. WAk, gražus dangau
Zawinul J., aranž. Poschner M.Mercy, mercy, mercy  
Zagree S.A Charlie Brown Christmas