Choro nariai

Chore  dainuoja virš 30 dainininkų. Choro organizacinę bei pramoginę veiklą kuria ir vykdo patys choro nariai.

Choro valdyba

LIJANA ČERNYŠEVA

SOPRANAS.
Choro valdybos prezidentė, atsakinga už vidaus ir organizacinius reikalus.

RAIMONDAS GAIDYS

TENORAS.
Choro valdybos narys, atsakingas už viešuosius ir organizacinius ryšius.

JURGITA MATELIENĖ

ALTAS.
Choro valdybos narė, atsakinga už finansinius klausimus.

DOVILĖ AUKŠTUOLIENĖ

ALTAS.
Choro valdybos narė, atsakinga už organizacinius klausimus.

ALVYDA PANFILAITĖ

ALTAS.
Choro narė, altų seniūnė.

VILMA MAČIULAITYTĖ

SOPRANAS.
Choro narė, sopranų seniūnė.

ANTANAS VITKAUSKAS

BOSAS.
Choro narys, bosų ir tenorų seniūnas.

EMA BOJADŽIAN

ALTAS.
Choro narė, koncertmeisterė.

GIEDRĖ PADVAISKAITĖ

SOPRANAS.
Choro narė, atsakinga už tinklalapio administravimą.

DALIA JATAUTAITĖ

Vargonininkė ir koncertmeisterė.