Rėmėjai

Choras SALUTO nuoširdžiai dėkoja savo draugams ir rėmėjams

Choro noru lydimi tęsti chorinę veiklą, skleisti muziką Lietuvoje ir užsienyje, bei dalyvauti įvairiuose chorų konkursuose SALUTO ieško draugų ir rėmėjų mūsų koncertinėms kelionėms bei konkursinės veiklos išlaidoms. Rėmėjams dėkojame už  suteiktas paramas minėdami juos šioje puslapio skiltyje. Taip pat džiaugiamės galėdami padėkoti surengtais koncertais.

Skirk 1.2 % paramos Saluto chorui!

Norėdami paremti mūsų chorą Jūs gali skirti 1.2% savo jau su mokėtų pajamų mokesčių, užpildydami specialią formą (FR5012) VMI deklaravimo sistemoje.

1. Prisijunkite prie  EDS Jums patogiu būdu. Prisijungti galima per išorines sistemas (tarkime, e. bankininkystę), su e. parašu ar per VMI (https://deklaravimas.vmi.lt). 

2. Įrankių juostoje viršuje spauskite Deklaravimas: tada kairiąjame meniu šone pasirinkite Pildyti formą.

3. Tarp Dažniausiai pildomos formų  pasirinkite Prašymas skirti paramą.

4. Rinkitės naujausią formą FR0512 ir spauskite mygtuką su gaubliu Pildyti formą tiesiogiai portale.

5. Atidarytoje formoje didžiosiomis raidėmis užpildykite šiuos laukelius:

Asmens kodas

3V  Vardas

3P  Pavardė

5  Mokestinis laikotarpis: pasirinkite 2023 m.

6S  Mokesčio dalį skiriu paramos gavėjams: pažymėkite E1 Gavėjo tipas: pažymėkite 2 – Paramos gavėjas

E2  Gavėjo identifikacinis numeris (kodas): įrašykite choro kodą: 301233551 (Mišrus choras SALUTO)

E3  Mokesčio dalies paskirtis: neprivaloma pildyti, bet jei pageidaujate, galima nurodyti kūrybinei ir meninei choro veiklai

E4  Mokesčio dalies dydis (procentais): įrašykite 1.2 arba Jūsų pasirinktą dydį

E5  Mokesčio dalį skiriu iki mokestinio laikotarpio: pasirinkite iki kurių mokestinių metų norite skirti paramą

6. Viršutiniame meniu paspauskite Klaidų taisymas ir pasitikrinkite, ar užpildyti visi būtini langeliai.

7. Ir pabaigai – viršutiniame meniu dešinėje paspauskite Pateikti deklaraciją arba Pasirašyti el. paštu ir pateikti.

Mūsų rėmėjai

Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų paramą!