Mūsų vadovė

RAMUTĖ ŠTREIMIKYTĖ (g.1961 01 11) – Kauno J. Gruodžio konservatorijos choro dirigavimo mokytoja, šios konservatorijos mišraus choro chormeisterė, A. Kačanausko muzikos mokyklos solfedžio ir dirigavimo mokytoja, Lietuvos chorų sąjungos narė, Kauno mišraus choro SALUTO įkūrėja ir vadovė, Kauno ir Respublikinių dainų švenčių vyr. dirigentė. 
 
Jau studijų metais pradėjo dirbti chormeistere įvairiuose mėgėjų kolektyvuose. Net 23 metus buvo Kauno mišraus choro “Leliumai” chormeisterė – dirigentė. Kaip solistė dainavo “Sidabrinių balsų” konkurse ( I v. Kaunas, 1986), ( III v. Palanga, 1986). 
 

Jos vadovaujamas J. Gruodžio konservatorijos merginų choras – Respublikinės moksleivių dainų šventės chorų konkurso II v. laimėtojas (1987).

Kauno endokrininių preparatų g-klos vyrų ansamblis – resp. “Sidabrinių balsų” konkurso I v. (Kaunas, 1986), III v. (Palanga, 1986), Kauno vokalinių ansamblių apžiūros I v. laimėtojas (1988).

Diriguojant chorui “Leliumai” II Pasaulio lietuvių dainų šventės chorų konkurse (1998) paskirtas spec. prizas (dirigentei, geriausiai interpretavusiai šiuolaikinio kompozitoriaus kūrinį).

Kaip dirigentė – stažuotoja lankė Zalcburgo aukštesniosios muzikos mokyklos “Mocarteum” prof. A.Hartingerio meistriškumo kursus, kuriuose dirigavo Vilniaus savivaldybės chorui “Jauna Muzika” (1999). Respublikiniame chorų konkurse (2006) apdovanota spec. prizu kaip dirigentė. Jaunųjų dirigentų konkursuose paruošti moksleiviai nuolat laimi prizines vietas. Nuo 1997 m. yra viena iš Kauno apskrities muzikos ir meno mokyklų vaikų chorų festivalio organizatorių (2017 m. įvyko XV festivalis). Kviečiama būti įvairių vertinimo komisijų nare.

2019 m. suteiktas meno kūrėjo statusas.

Su vadovaujamais kolektyvais daug koncertavusi. Chorui “Leliumai” dirigavo koncertuose Vokietijoje (1990, 1997), Italijoje (1993), Prancūzijoje (1995), Belgijoje (1995), JAV (1996), Kanadoje (1996), Danijoje (1997, 2001, 2005), Austrijoje (1999), D.Britanijoje (2002, 2006).

2007 m. įkūrė mišrų chorą SALUTO, su kuriuo ruošia temines programas, nemažai koncertuoja Lietuvoje ir už jos ribų. Choras yra kelių tarptautinių konkursų prizininkas.