Our Director

RAMUTĖ ŠTREIMIKYTĖ (b. 11 January 1961) - Kaunas J. Gruodis Conservatory Choir Conducting Teacher, Conservatory Mixed Choir Choir Master of this Conservatory, A. Kačanauskas Music School Soloist and Conducting Teacher, Member of the Lithuanian Choir Union, Founder and Head of Kaunas Mixed Choir SALUTO, Kaunas Republican Song Festival Chief conductor. 
 
Jau studijų metais pradėjo dirbti chormeistere įvairiuose mėgėjų kolektyvuose. Net 23 metus buvo Kauno mišraus choro „Leliumai” chormeisterė – dirigentė. Kaip solistė dainavo „Sidabrinių balsų” konkurse ( I v. Kaunas, 1986), ( III v. Palanga, 1986). 
 

The J. Gruodis Conservatory Girls' Choir, led by her, was the 2nd place winner (1987).

Kauno endokrininių preparatų g-klos vyrų ansamblis – resp. „Sidabrinių balsų” konkurso I v. (Kaunas, 1986), III v. (Palanga, 1986), Kauno vokalinių ansamblių apžiūros I v. laimėtojas (1988).

Diriguojant chorui „Leliumai” II Pasaulio lietuvių dainų šventės chorų konkurse (1998) paskirtas spec. prizas (dirigentei, geriausiai interpretavusiai šiuolaikinio kompozitoriaus kūrinį).

As a director - The trainee visited the Salzburg Higher School of Music “Mozarteum” prof. A. Hartinger's master classes, in which he conducted the Vilnius Municipal Choir "Jauna Muzika" (1999). In the Republican Choir Competition (2006) awarded with special prize as a conductor. Students prepared for the young conductors' competitions regularly win prizes. Since 1997 is one of the organizers of Kaunas County Music and Art School Children's Choir Festival (XV festival took place in 2017). Ramutė is often invited to be a member of various evaluation commissions.

In 2019 director is granted the status of an artist

Su vadovaujamais kolektyvais daug koncertavusi. Chorui „Leliumai” dirigavo koncertuose Vokietijoje (1990, 1997), Italijoje (1993), Prancūzijoje (1995), Belgijoje (1995), JAV (1996), Kanadoje (1996), Danijoje (1997, 2001, 2005), Austrijoje (1999), D.Britanijoje (2002, 2006).

In 2007 Štreimikytė founded the mixed choir SALUTO, with which he prepares thematic programs, gives a number of concerts in Lithuania and abroad. The choir has won several international competitions.