Koncertas žavingojoje Rygoje prieš Tris karalius

2020 m. sausio 4 d. kalėdinio koncerto „Stebuklo paliesti…“ programą nuvežėme į Rygą pasveikinti savo naujuosius dainos draugus – Latvijos miškininkų vyrų chorą “Silvicola”. Bendrą koncertą surengėme Šv. Pranciškaus neogotikinėje katalikų bažnyčioje (past. 1892 m.).

Pirmieji dainavo vyrai, vadovaujami Aivars Opincans. Kadangi mūsų programoje nemažai kūrinių su vargonais, tai mes dainavome nuo viškų. Programą papuošė solistas tenoras Mindaugas Jankauskas, vargonininkė Dalia Jatautaitė, smuikavo Birutė Nemčinskienė.

Po koncerto bažnyčios kunigas Rygos kunigų seminarijos rektorius Marcins Voznaks visus pakvietė bendrai nuotraukai. Abiejų chorų vakarėlis klebonijoje prasidėjo kunigo sveikinimu ir padėka. Aleksandras, buvęs Gruodžio konservatorijos dainininkas, dabar gyvenantis Rygoje ir dainuojantis vyrų chore, padėjo mums suprasti ir susikalbėti.

Maloni staigmena – aplankė Kalėdų senelis, labai dainingas ir išradingas. Jis kvietė visus žaisti, dainuoti, o mes savo ruožtu stengėmės įgyti jo prielankumą. Už tai Kalėdų senelis apdovanojo visus… Išleidžiant Senelį savo keliais, pakvietėme jį bendrai nuotraukai. Po to – padėka šeimininkams už nepaprastai šiltą ir jaukų priėmimą.

Kitą rytą lankėme Rygos kalėdinę mugę ir senamiestį…

Tuo metu dar niekas nenujautėme apie pasaulį ištikusią nelaimę – pandemiją…