Stovykla „Mockynėje“ 2016

Choro stovyklų tikslas – ne tik produktyviau ruošti naują ar tobulinti jau pramoktą repertuarą, bet svarbiausia glaudinti kolektyvo narius, prasmingai leisti laiką.

2016 metų pavasarį trečioji stovykla vyko išbandymus atlaikiusioje kaimo sodyboje “Mockynė”. Stovyklos metu choras kruopčiau ruošėsi konkursui Krokuvoje. Repetuoti atskirais balsais Ramutei pagelbėjo Karolina bei Birutė. 

Pirmos dienos vakare jau tradicija tapo krikšto metu teisiškai”prilipdyti” naujus choro narius prie kolektyvo. Šįkart buvo tik du – Evelina ir Vygantas, kuris atsidėkodamas už jam suteiktą naują vardą nuoširdžiai dainavo, pritardamas sau pianinu. Sekmadienį  į repeticijas atskubėjo Mariukas, kurį taip pat po priesaikos įteisinome kaip tikrą choro narį.

Vakarėlio tema – netradicinės liaudies dainos, kurias parinko ir mokymus pravedė puikiai šį reikalą išmananti Birutė. Gražinos tortas viliojo tiek savo išvaizda, tiek skoniu.

Stovykla tikslą pasiekė. Grįžome labiau pažinę vieni kitus.