2015 metų Kalėdų maratonas

Kauno mišrus choras „Saluto“ 2015-tuosius metus užbaigė kalėdiniais koncertais. Dalyvauta “Didžiajame Kalėdiniame Reviu” Kauno arkikatedroje bazilikoje (2015 m. gruodžio 27 d.), pristatyta kalėdinė programa „Ir kas do naktis“ Kauno šv.Pranciškaus Ksavero (jėzuitų) bažnyčioje (2015 m. gruodžio 29 d.) bei Garliavos Švč. Trejybės bažnyčioje (2016 m. sausio 3 d.).

„Laiko tėkmėje nepajuntame, kaip ištirpsta Advento laikotarpis ir priartėjame prie didžiosios metų šventės – šventosios Kalėdų nakties. Ir kas do naktis! – jausmingai taria Maironis. Ir kas do naktis – pagalvojame, laukimą spinduliuojančių žvaigždžių tyloje jausdami didžiojo stebuklo artėjimą. Kalėdos – magiškas laikas, kai mūsų širdys tampa atviresnės ir imlesnės Meilei, Grožiui, Džiaugsmui. Ir pasaulis, rodos, nušvinta Viltimi ir Tikėjimu, kad ateitis bus gražesnė, lydima kalėdinio stebuklo šviesos. Tad neškime šią po šventosios Kalėdų nakties užgimusią šviesą ištisus metus“ – sveikindamas savo klausytojus su šv.Kalėdom, kvietė Kauno mišrus choras „Saluto“.

Po Didžiojo kalėdinio reviu patraukėme į pamėgtą “Bernelių užeigą” ne tik aptarti metų choro veiklos, bet ir įvykdyti svarbią misiją – pakrikštyti naujus choro narius. Vadovė Ramutė tarė pradžios kalbą, prisimindama svarbiausius įvykius choro gyvenime, dėkojo už visų indėlį bendram kolektyvo labui.

Po vakarienės prasidėjo krikštynų procedūra… Vėl priesaika, pašventinimas, nauji vardai, improvizuoti padėkos numeriai, šiaip dainos ir šokiai…