„Saluto“ dainos ištirpdė britų santūrumą

Kelionės įspūdžiai atgyja prisiminimuose, koncertų įspūdžius atkartoja jų metu daryti įrašai, bendravimo šiluma išlieka bendraujant. „Lingmaros“ choristai atsisveikindami tvirtino: „Mes dar susitiksime…“

 

Gražina Dainauskienė

Daina, ypač dainuojama grupėje, turi didelį poveikį pirmiausia ją dainuojantiems. Tai ne tik bendras kvėpavimas, šalia stovinčiojo pojūtis ir darnos siekimas. Teigiama, kad netgi širdžių plakimas suvienodėja kartu dainuojant. Ko gero tai vyksta ir tada, kai lietuviai visame pasaulyje vienu metu gieda Tautinę giesmę, kur bebūtų. Ta minutė chorą „Saluto“ pasitiko kelyje vykstant iš Oksfordo į Velsą, bet tai nesutrukdė sustojus pusiaukelėje įsijungti į bendrą visame pasaulyje „Tautinės giesmės“ chorą – vieningu kvėpavimu, vieningu širdžių plakimu. Šį kartą – Anglijos žemėje.

Kelionės įspūdžiai atgyja prisiminimuose, koncertų įspūdžius atkartoja jų metu daryti įrašai, bendravimo šiluma išlieka bendraujant. „Lingmaros“ choristai atsisveikindami tvirtino: „Mes dar susitiksime…“

 

Gražina Dainauskienė