„Saluto“ dainos ištirpdė britų santūrumą

Kelionės įspūdžiai atgyja prisiminimuose, koncertų įspūdžius atkartoja jų metu daryti įrašai, bendravimo šiluma išlieka bendraujant. „Lingmaros“ choristai atsisveikindami tvirtino: „Mes dar susitiksime…“

 

Gražina Dainauskienė