Japonai dovanojo savo balsų žiedus

Gegužės 13 dieną Kauno kolegijos Justino Vienožinskio menų fakultete vėl skambėjo muzika. Vakarop fakulteto bendruomenė turėjo puikią progą pasiklausyti lietuvių chorinio dainavimo ir japonų operos balsų.

Japonų kompozitorius ir dirigentas Yuki Ando gegužės 12 dieną Vilniuje Lietuvos nacionaliniame dailės teatre pristatė operą „Sempo Sugihara. Vilties sakuros“ apie Japonų diplomato Sugiharos, gyvenusio Lietuvoje ir išgelbėjusio 6000 gyvybių, gyvenimą. Operos solistai ir pats kompozitorius atvežė parodyti gabalėlį operos į Kauną – J. Vienožinskio menų fakultetą.

„Pagrindinis vizito tikslas visgi buvo pabendrauti, nes japonams svarbu, užmegzti ryšį su žmonėmis. Taip pat jiems buvo svarbu padainuoti keletą ištraukų iš operos būtent Kaune, kur ir rezidavo Sempo Sugihara“, – minėjo japonams vertėjavusi ir talkininkavusi Augustė Juraškaitė.

Svečiams iš Japonijos dainavo Kauno mišrus choras Saluto, vadovaujamas Ramutės Štreimikytės. Skambėjo lietuviška chorinė daina. Lietuvaičiai japonams padovanojo ir kompozitoriaus Yamada Kosaku „Aka tonbo“ (Raudonas laumžirgis) dainą japonų kalba, kurią vėliau, jau po svečių koncerto, kompozitorius Y. Ando pasiūlė padainuoti kartu lietuvaičiams su japonais. Buvo išties labai jautru ir gražu…

Erlendas Bartulis

(http://diktumfaktum.kaunokolegija.lt)