Koncertas Rokiškio dvare

Norėdami praplėsti koncertų geografiją, dairėmės po visą Lietuvą. 2010 m. žvilgsnis nukrypo į Rokiškį. Pasisiūlėme padainuoti Rokiškio dvare, kur įrengtas šio krašto muziejus.

Lapkričio 14-oji buvo nuostabi diena. Pirmiausiai užsukome į medžio skulptūrų parką, skirtą garsiausio XX a. drožėjo Liongino Šepkos (1907-1985) atminimui. Skulptūrų kūrimo plenerus organizavo Rokiškio krašto muziejus. Per 9 metus 68 skulptūras bei skulptūrines kompozicijas sukūrė garsiausi Lietuvos medžio skulptoriai. Jie improvizavo L. Šepkos kūrybos ir gyvenimo temomis, stengdamiesi kuo geriau atskleisti ir savo kūrybinę individualybę. 

 Tikroji  ekskursija prasidėjo nuo Rokiškio Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčios, kurios statyba vyko 1866-1885 metais. Pasakojama, kad šventovės statyba kainavusi daugiau kaip milijoną carinių aukso rublių. Bažnyčios fundatorius buvo grafas Reinoldas Tyzenhauzas, tačiau 1880 metais jam mirus, darbus tęsė ir užbaigė jo sesuo Marija Tyzenhauzaitė – Pšezdziecka.

Rokiškio katalikų bažnyčia stebina žymių Europos meistrų darbais: prancūzų skulptoriaus P. Puosielgne-Rusand sukurtu bronziniu paauksuotu centriniu altoriumi, austrų skulptoriaus Oto Kionigo bronzinėmis Tyzenhauzų skulptūromis, belgų skulptoriaus Gerardo Bonaro darbais, latvių kalvio Juzefo Stoldlerio tvorelėmis ir vartais, garsiųjų belgų brolių Gojerių dirbtuvėse sukurtais unikaliais medžio darbais, austrų vitražais, visame pasaulyje garsėjusios vokiečių Valkerių firmos vargonais ir kitais meno kūriniais.

Mes nusileidome ir į bažnyčios požemius, kuriuose ilsisi visų trijų Rokiškio dvarą valdžiusių giminingų dinastijų (kunigaikščių Krošinskių, grafų Tyzenhauzų ir grafų Pšezdzieckių) atstovai.

Iš bažnyčios patekome į Lietuvos nepriklausomybės aikštę, kurioje stovi 1931 metais Roberto Antinio sukurtas paminklas, net sovietmečiu išlikęs nesugriautas. Šis paminklas rokiškėnams yra ne tik praeities relikvija, bet ir tautinio atgimimo simbolis.  

Pagaliau atkulniavome į dienos tikslą – Rokiškio dvarą.Tyzenhauzų giminė Rokiškį valdė XVIII – XIX amžiuose. Jų paskutinė atstovė Marija Tyzenhauzaitė ištekėjo už grafo Aleksandro Przezdzieckio, ir jų giminė valdė Rokiškio dvarą iki pasaulinio karo sukrėtimų. Nuo 1952 metų dvaro rūmuose įsikūrė Rokiškio krašto muziejus, kuriame yra per 100 tūkst. eksponatų.  Čia pristatoma Rokiškio istorija nuo akmens amžiaus iki rezistencijos. Išvydome  atkurtus interjerus ir autentiškus eksponatus apie čia gyvenusias ir valdžiusias dvi gimines: Tyzenhausus ir Pšezdzieckius.

Išskirtinę vietą užima unikali dievadirbio Liongino Šepkos (1907-1985 m.) drožinių ekspozicija. Rokiškio krašto muziejuje yra vienintelė Lietuvoje prakartėlių (Betliejų) ekspozicija. Joje apie 100 prakartėlių. Čia rengiamos dailės parodos, plenerai, klasikinės muzikos koncertai, literatūros vakarai.

 

Ramutė Štreimikytė