Koncertas J. Gruodžio konservatorijos 90-mečio proga

Didysis muzikos patriarchas Juozas Naujalis 1919 m. Kaune įkūrė muzikos mokyklą, kuri po metų, 1920, buvo suvalstybinta. Ši valstybės muzikos mokykla padėjo lietuvių profesionaliosios muzikos mokymo pagrindus. 1933 m. mokykla perorganizuota į Kauno konservatoriją,  kuri išugdė daugelį muzikos atlikėjų ir kompozitorių. Po Juozo Gruodžio, konservatorijos direktoriaus, mirties 1948 m. mokyklai suteiktas garbingas šio kompozitoriaus vardas.

2010 metais spalio 1-oji pasirinkta neatsitiktinai. Būtent šią dieną 1920 m. LR Ministrų Kabineto nutarimu įkurta Valstybės Muzikos mokykla. Šią dieną muzikantai švenčia savo profesinę šventę, kuri šiemet sutapatinta su Lietuvos valstybės muzikos mokyklos įkūrimo 90-čiu.

Dieną Juozo Gruodžio konservatorijoje prasidėjo jubiliejiniai renginiai: administracijos sveikinimo žodžiai, Švietimo ministro padėkų įteikimas, konservatorijos moksleivių koncertas…

Vakare koncertavo choras SALUTO. Prieš renginį sveikinimo žodį tarė konservatorijos direktorius Kęstutis Bliujus.