Kalėdinės muzikos koncertas Jėzuitų bažnyčioje

Jau ketvirti metai nuo savo gyvavimo pradžios choras SALUTO ruošia kalėdinės muzikos koncertus, vis papildydamas juos naujomis giesmėmis ir atlikėjais. 2010 m. gruodžio 26 d. Kauno šv. Pranciškaus Ksavero (Jėzuitų) bažnyčioje savo trapiais balseliais mums talkino vaikų ansamblis – estradinio dainavimo studija “Tu ir aš”, vadovaujamas Ritos Beitnaraitės. Taip pat koncerte muzikinių spalvų įnešė solistė Rita Preikšaitė, fleitininkė Marija Strackaitė. 

Dar prieš koncertą choristė Nijolė pristatė savo gyvenimo draugą Algimantą. Nuostabiai porai giedojome “Ilgiausių…”  Po koncerto sušilti ir pabendrauti prie vyno taurės rinkomės “Bernelių užeigoje”.