Šv. Mišios ir koncertas Pažaislio vienuolyne

Gedulo ir vilties dieną, 2009 m. birželio 14-ją,  choras “Saluto” paminėjo, giedodamas šv. Mišiose Pažaislio vienuolyno Švenčiausiosios Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčioje. Po mišių atėjusiems tikintiesiems ir vienuolyno seserims kamaldulėms dovanojome koncertą.

Mūsų choristės Vilmos Švabauskienės dėka turėjome retą progą pasivaikščioti po Pažaislio bažnyčios ir vienuolyno ansamblį. Vilma papasakojo sudėtingą ir dramatišką šio ansamblio, statyto XVII–XVIII a. ir laikomo vienu gražiausių brandžiojo baroko pavyzdžių Šiaurės ir Rytų Europoje, istoriją, atkreipė dėmesį į italų meistrų puošybą, freskas, kurių ikonografijos svarbiausia tema – Marijos išaukštinimas. Nusileidome į bažnyčios rūsius, kur palaidoti žymūs žmonės, tame tarpe ansamblio fundatoriai Kristupas Žygimantas Pacas ir jo žmona Klara Genovefa Izabelė grafaitė de Maiji.

Diena buvo pilna prasmės…