Koncertas „Lietuviška sakralinė giesmė 1000-čio šviesoje“

Muzikinis projektas „Lietuviška sakralinė giesmė tūkstantmečio šviesoje“ skirtas Lietuvos ypatingo istorinio įvykio paminėjimui. Projekto tikslas – atkreipti religinės bendruomenės dėmesį į katalikiško meno pradžią, suaktyvinti švietėjišką darbą skaitlingos religinės bendruomenės veikloje, ugdyti dvasinius ir kultūrinius poreikius, puoselėti etnokultūros tęstinumą, skatinti nacionalinės kultūros sklaidą.

Parapijos bažnyčioje sumontuoti nauji vargonai atvėrė galimybes rengti aukšto meninio lygio koncertines programas ne tik šios parapijos katalikiškai bendruomenei, bet ir  viso Kauno miesto sakralinės muzikos gerbėjams.

 2009 m. klausytojai turėjo puikią galimybę išgirsti lietuvių sakralinės chorinės muzikos lobyno dalelę nuo jos ištakų iki šių dienų. Manome, jog tai prisidėjo prie  chorinės bažnytinės kultūros raidos ir plėtros, praplėtė Kauno miesto kultūrinį įvaizdį.

Choras Saluto prieš koncertą dar dalyvavo šv. Mišiose. Projekte dalyvavo solistė Rita Preikšaitė ir vargonininkė Dalia Jatautaitė