Lietuvos 1000-mečio dainų šventė „Amžių sutartinė“

2009 m. liepos 6 d. “Saluto” choras  dalyvavo dainų šventėje Vilniuje, ir tai buvo pirmoji didžioji šventė mūsų chorui. Visi dalyvavę supratome savanoriško solidarumo prasmę, ir ką reiškia pajusti skambančią sakralią tautos kultūrą ir muziką keliasdešimt tūkstančių bendraminčių apsuptyje. Ši XVIII-oji Lietuvos tūkstantmečio dainų šventė „Amžių sutartinė“ buvo skirta  Lietuvos vardo paminėjimo istoriniuose šaltiniuose 1000 metų jubiliejui.  

Nuotraukose atsispindi nepakartojami įspūdžiai: gyvenimas ir nakvynė mokykloje ant grindų, neįprastas maisto davinys, repeticijos Vilniaus Vingio parke, aprangos kodas, paminklo Vincui Kudirkai atidarymas, eisena ir kulminacija – dainų diena “Tūkstančio aušrų dainos Lietuvai”.