J. Gruodžio konservatorijos kompozicijos klasės įkūrimo 85-metis

2013 m. kovo 14 d. “Aukso paukštės” įteikimo išvakarėse choras “Saluto” buvo pakviestas dalyvauti iškilmingame Juozo Gruodžio konservatorijos kompozicijos klasės įkūrimo 85-ųjų metinių paminėjime. Koncertas labai atsakingas – klauso ir vertina profesionalai.

Kone visi mūsų šalies muzikantai, profesoriai, kompozitoriai, žymiausi atlikėjai išaugo iš šios mokyklos lopšio. Tai vyriausia iki šiol veikianti Lietuvos muzikos mokykla. 

Gruodis nuo pirmųjų administravimo dienų pasireiškė kaip asmenybė, turinti aiškią veiklos programą ir ryžtingai siekianti ją įgyvendinti. Jis buvo pareigingas, garbės žodžio žmogus, ne tik sumanus, bet ir kūrybingas vadovas, labai vertinęs mokyklos pedagogus. 1928 metų rudenį mokykloje įsteigta jo vadovaujama kompozicijos klasė. 

“Didžiajam muzikos menui reikia didelių ir muzikų, o didieji muzikai gimsta ten, kur jų mažų skaičius yra didelis ir kur visoje tautoje muzika iškyla aukštai” – rašė J. Gruodis. 

Po koncerto ir patys salutiečiai pasijuto tarsi profesionalo muziko rankos paliesti, tarsi pabuvę skambančio muzikos aido dvelksme, tarsi įvertinti maksimaliu pažymiu.