„Aukso paukštė“ – Kauno mišriam chorui „Saluto“

Kovo 16-osios šeštadienio popietę Vytauto Didžiojo universiteto Didžiojoje auloje vyko ypatingas Kauno mišraus choro „Saluto“ koncertas, kurio metu chorui ir jo vadovei Ramutei Štreimikytei buvo įteikta „Aukso paukštė“. Tai vienas garbingiausių šalies mėgėjų meno kolektyvų apdovanojimų. Juo, pagal nominaciją „Naujai suspindusi žvaigždė“ buvo įvertinta choro veikla ir pasiekimai, įsitvirtinę dar gana trumpoje – penkių metų kūrybinėje kolektyvo biografijoje.

Įteikdamas „Aukso paukštės“ statulėlę Lietuvos liaudies kultūros centro direktorius Saulius Liausa akcentavo: „Saluto“ – tai visuomeniniais pagrindais dirbantis choras, o tai yra unikalu ir sveikintina, nes taip dirba tikri entuziastai, tikri muzikos mylėtojai“.

Choristus ir jų vadovę taip pat sveikino Lietuvos kultūros ministerijos Regionų kultūros skyriaus vyriausioji specialistė Danutė Sinkevičienė, įteikdama chorui Kultūros ministro Šarūno Biručio pasirašytą diplomą ir linkėdama ir toliau puoselėti lietuviškas tradicijas bei prisidėti prie Dainų šventės išsaugojimo ir tęstinumo. Choro repertuaro papildymui vertingą dovaną įteikė ir Lietuvos liaudies kultūros centro Muzikos poskyrio vadovė ir vyriausioji specialistė Aurelija Andrejauskaitė.

Kauno miesto mero Andriaus Kupčinsko dovaną už populiarinamas chorams skirtas dainas, Kauno garsinimą užsienio šalyse, aktyvų dalyvavimą miesto šventėse choristams įteikė Kauno miesto savivaldybės Kultūros ir turizmo plėtros skyriaus vedėjas Albinas Vilčinskas, Kultūros ir meno poskyrio vyriausioji specialistė Inga Zinkevičiūtė, dėkodami ir linkėdami neblėstančio entuziazmo, žiūrovų ir klausytojų dėmesio, skambių dainų. Sveikinimo žodžius išsakė ir Lietuvos chorų sąjungos Kauno skyriaus pirmininkė Leokadija Januškienė.

Dėkodama už apdovanojimą ir sveikinimus choro vadovė Ramutė Štreimikytė linkėjo visiems kuriančių ateitį drąsių svajonių, neprarasti gebėjimo stebėtis, daryti tai, ko trokšta širdis. „Aukso paukštė“ – viena iš kiekvieno kolektyvo kilnių svajonių, auginamų nepaliaujamu ir nuoširdžiu darbu. Ir nusišypsanti tada, kai dirbama ne dėl apdovanojimų, o visa širdimi savo malonumui ir klausytojų džiaugsmui.

Kad choras „Saluto“ gavo „Aukso paukštę“, kaip garbės, pripažinimo ir įvertinimo ženklą, salutiečiai iš visos širdies dėkojo savo mylimai vadovei Ramutei Štreimikytei – džiaugsmo šypsenomis, šūksniais, gėlių žiedais ir … eilėmis. O gausiai susirinkusiems klausytojams choristai padovanojo spalvingą puokštę įvairių stilių dainų – pamėgtų, jau įsitvirtinusių choro repertuare, ir dar nedainuotų, pirmą kartą pateiktų koncertinei scenai. Valandos trukmės koncertas neprailgo. Kitaip ir negali būti – kai dainuojama iš visos širdies, nuoširdumo aidas pasiekia ir klausančiųjų širdis.

 

Gražina Dainauskienė