Kauno dainų šventė „Graži tu, mano brangi Tėvyne…”

2012 metų birželio 2d. Kauno dainų šventę “Graži tu, mano brangi Tėvyne…”, skirtą Maironio 150-ioms gimimo metinėms, prisiminsime kaip šaltą ir lietingą. Tačiau ištikimybė idėjai ir patriotizmui nugali visas kliūtis.

Šventė prasidėjo šv. Mišiomis Kauno arkikatedroje bazilikoje. Po šv. Mišių šventinė eisena nusidriekė nuo Maironio kapo iki Karo muziejaus sodelio, kur uždegtas šventės deglas. Toliau šventės dalyviai patraukė į Dainų slėnį Ąžuolyne, kur ir įvyko pagrindinė muzikos ir šokių šventės programa.

Vadovė Ramutė su solistu Mindaugu Zimkum ir mišriais chorais atliko romantiškąją A. Kačanausko dainą “Vasaros naktys”.

Viename interviu maestro Petras Bingelis sakė, kad kas dvejus metus Kaune vykstanti dainų ir šokių šventė nėra vien tik šventė. Ji parodo, kiek gyvuojančių chorų yra Lietuvoje. O tai, kad į šventę atvyksta daug kolektyvų bei žiūrovų, rodo, jog dainų šventės yra reikalingos.