Koncertas „Beauštanti aušrelė“ M. K. Čiurlionio garbei

Vos praėjus kelioms savaitėms po koncerto Marijampolėje, kur gegužės 22 d. skambėjo Kauno mišraus choro „Saluto“ atliekama bažnytinė muzika, birželio 9 d. choristai vėl pakvietė į koncertą Kaune, Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje, skirtą M. K. Čiurlionio 100-osioms mirties metinėms.

„Saluto“ choras, tarsi patvirtinantis savo pavadinimo esmę – atviras, bendraujantis, stebintis aplinką ir atspindintis tai, kas joje vyksta. Todėl Čiurlionio kūrinių programos pasirinkimas ne atsitiktinis – sąlygotas noro įsilieti į srautą renginių, skirtų didžiajam lietuvių muzikos ir dailės genijui.

M. K. Čiurlionis chorui daugiausia kūrinių parašė, vadovaudamas chorams Varšuvoje (1905-1906) ir Vilniuje (1907-1908). Didžioji jų dalis – lietuvių liaudies dainų harmonizacijos. Ir nors šis – brandusis kompozitoriaus kūrybos laikotarpis paženklintas modernizmo paieškomis, tačiau tuo pat metu jo harmonizuotose liaudies dainose išryškėja pirmapradis tautos lyrizmas, žmogaus subtilaus sąlyčio su gamta išraiška, nuspalvinta kompozitoriaus išieškotos harmonijos potepiais.

Dainuoti M. K. Čiurlionio harmonizuotas dainas – didelis, nors ir nelengvas, malonumas. Iš pirmo žvilgsnio paprasta dainos faktūra slepia nemažas harmonijos spalvines ir dainos turinio emocines galimybes, kurių atskleidimas leidžia patirti tiek atlikėjams, tiek klausytojams malonių  emocijų krūvį. Ar tai pavyko koncerto metu? Manyčiau, kad nuoširdūs klausytojų aplodismentai ir atsiliepimai byloja teigiamą atsakymą.

Koncerte skambėjo harmonizuotos lietuvių liaudies dainos „Beauštanti aušrelė“, „Oi, giria, giria“, Ant kalno gluosnys“, „Anksti rytą kėliau“, „Bėkit, bareliai“, „Lakštangėlė“, „Ar vėjai pūtė“, Šėriau žirgelį“, „Sutems tamsi naktužėlė“, „Dainų dainelė“.

Choro pasirodymą prasmingai papildė choristo ir pianisto Justo Čeponio atliekami M. K. Čiurlionio fortepijoniniai kūriniai – Noktiurnas fis-moll, op.4 Nr.1 bei Preliudas b-moll, op. op.20. Nr.3. Koncertui jaukumo ir nuoširdumo suteikė muzikologė Alina Ramanauskienė, gražiai pristačiusi tiek patį chorą, tiek M. K. Čiurlionio kūrybą.

 

Gražina Dainauskienė