XII chorų festivalis Marijampolėje „Džiūgaukim… Aleliuja“

2000 metų pavasarį Marijampolėje Šv. Vincento Pauliečio bažnyčioje įvyko pirmas sakralinės muzikos festivalis “Džiūgaukim… Aleliuja”. Prasidėjęs kaip regiono kolektyvų festivalis, per 11 gyvavimo metų išaugo į tarptautinį, kurį kasmet rengia Marijampolės kultūros centro kamerinis choras „Suvalkija“ bei jo vadovė Virginija Junevičienė. 

Saluto buvo pakviestas dalyvauti XII festivalyje 2011 m. gegužės 22 d. Choras giedojo Šv. Mišiose, o joms pasibaigus padovanojo koncertą miesto gyventojams ir svečiams.  

Kiekvienas lietuvis žino, kad Marijampolė – neoficiali Suvalkijos sostinė. Šios trumpos viešnagės šiame mieste metu buvo gera išgirsti išskirtinę vietinių gyventojų tarmę.  

Bažnyčios istorija, kurioje koncertavo Saluto, pasižymi savita atmintimi. Buvusi Marijonų „filija“(aptarnaujamoji bažnyčia ),  Šv. Vincento Pauliečio bažnyčia pastatyta 1888 metais kaip stačiatikių cerkvė. Po Pirmojo pasaulinio karo Seinų vyskupas cerkvę perdavė marijonams. Šie ją pertvarkė į bažnyčią. Ji tapo Lietuvos kariuomenės bažnyčia (sekmadieniais būdavo Šv. Mišios kariams, kitomis dienomis – miesto visuomenei).  Sovietmečiu šios patalpos tapo sandėliu. Šv. Vincento Pauliečio bažnyčia buvo pirmoji atšventinta bažnyčia nepriklausomoje Lietuvoje.