Kauno dainų šventė Žalgirio mūšio 600-mečiui

Chorui “Saluto” 2010 metų birželio 5 d. vykusi Kauno dainų šventė, skirta Žalgirio mūšio 600-ioms metinėms, buvo antroji, o Ramutei kaip dirigentei, vadovaujant savo chorui, pirmoji. Čia jai buvo patikėta pakankamai sudėtinga J. Dambrausko harmonizuota lietuvių liaudies daina “Neatjok šią subatėlę”.

Saluto dainininkai neliko abejingi ir šventės dalyvių eisenai, kuri pavakary iš Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelio su ugnimi nuo Nežinomojo kario kapo vyko Laisvės alėja ir Parodos gatve iki Dainų slėnio.

Malonus sutapimas, kad po mėnesio, 2010 m. liepos 2-4 dienomis Kanadoje, Toronto mieste, vyko IX išeivijos lietuvių dainų šventė “Daina aš gyvenu”. Kanados lietuviai šios šventės šeimininkai buvo antrą kartą po 32 metų pertraukos.

Visą dainų švenčių triūsą tarsi skydas pridengia  žinia, kad Dainų šventės yra įrašytos į UNESCO žodinio nematerialaus paveldo registrą.