Kalėdinis koncertas Kauno liuteronų-evangelikų bažnyčioje

2008 m. gruodžio 28 d. Kalėdinės muzikos koncertą surengėme vienoje pirmųjų liuteronų bažnyčių Kaune – Evangelikų liuteronų Šv. Trejybės bažnyčioje, kuri stovi jau nuo 1683 m. prie Nemuno, netoli Vytauto Didžiojo tilto. 

Koncertą organizuoti padėjo bažnyčios vargonininkė Virginija Daugirdienė, tačiau mums vargonavo Dalia Jatautaitė. Choro giesmių intarpuose dainavo solistė Rūta Skučienė (sopranas), Povilas Padleckis (tenoras), švelniai akustinėmis gitaromis pritarė broliai Mikas ir Simas Zabulioniai. Koncertą vedė Kristina Botyriūtė.

Šį koncertą prisiminsime kaip košmarą, nes nuo pat ryto ėjo žinutės, kad choro dainininkai serga, o ir pačioje bažnyčioje buvo klaikiai šalta. Nežiūrint tokio streso, koncertas pavyko.