Koncertas „Dainos sparnais per šimtmečius“

Muzikinis projektas „Dainos sparnais per šimtmečius“ – tai lietuvių chorinės muzikos apžvalga, kurios išraiška – daugiabalsė daina. Nuo seniausių laikų lietuvių tauta puoselėja chorinio dainavimo tradicijas, kurios, kaip liudija rašytiniai šaltiniai yra senesnės, nei lietuviško rašto atsiradimas. Šiuo projektu siekiama tęsti chorines tradicijas bei šimtmečių raidos žvilgsniu priartinti jas prie naujų, šių dienų laiko tėkmės įtakojančių naujovių.

Šio projekto tikslas – pažymėti Lietuvos tūkstantmetį ir Kauno savivaldos 600 metų jubiliejų. Chorinės muzikos koncerte skambėjo tik lietuviška muzika (20 kūrinių) tarsi retrospektyva aprėpianti geriausius ir iškiliausius chorinės muzikos pavyzdžius nuo LDK laikų iki nūdienos kompozicijų.

2008 metais spalio 26 d. koncertas įvyko Kauno įgulos karininkų ramovėje. Programą komentavo muzikologė Vilma Švabauskienė, chorui pritarė koncertmeisterė – Aušra Gelusevičienė.

Po koncerto sveikino Karininkų ramovės vadas majoras Donatas Mazurkevičius.