XVII chorinės muzikos festivalis „Susitikime dainoj”

Kauno filharmonijoje balandžio 13-14 dienomis vyko tradicinis XVIII chorinės muzikos festivalis „Susitikime dainoj 2011”. Pirmą dieną koncertavo Kauno miesto gimnazijų moksleivių bei studentų chorai, o antrąją – Kauno mišrūs chorai. Antrąją festivalio dieną koncertavo keturi chorai: Vytauto Didžiojo bažnyčios kamerinis choras „Cantate Domino“ (meno vadovas ir dirigentas Rolandas Daugėla), Kauno kamerinis choras „Saluto“ (meno vadovė ir dirigentė Ramutė Štreimikytė), Juozo Gruodžio konservatorijos mišrus choras (meno vadovas ir dirigentas Donatas Jokūbonis) bei Lietuvos kariuomenės įgulos Kauno karininkų ramovės moterų choras „Indraja“ (meno vadovė ir dirigentė Zinaida Gerasina).

Mišraus choro „Saluto” pasirodymas

Choras „Saluto” turėjo savo jubiliejinę koncertinę potekstę – vadovės Ramutės Štreimikytės 50-metį. Savo programą salutiečiai pradėjo kūriniu „Silence my soul”, kuris diktavo savitą muzikavimo manierą ir pakerėjo neįprastu atlikimo sprendimu. Buvo atsisakyta ne tik tradicinio choro išdėstymo balsais, bet buvo naudojami ir egzotiški muzikos instrumentai, tokie kaip tibetietiškas gongas (dubuo), varpas, lietaus vamzdis. Kiti kūriniai buvo parinkti atsižvelgiant į festivalio paskirtį – skambėjo lietuvių bei kitų šalių kompozitorių choriniai kūriniai. Trumpą koncertinę programą Kauno mišrus choras „Saluto” pateikė lakonišką, tačiau joje atsispindėjo gana platus repertuaro spektras.

Vilma Švabauskienė