Lietuvos suaugusiųjų chorų konkurso II turas

2017 m. spalio 14-15 dienomis Vilniaus Šv. Kotrynos bažnyčioje vyko Lietuvos suaugusiųjų chorų konkurso II turas ir finalas dėl Grand Prix.  II ture dalyvavo 38 chorai. Į finalą dėl Grand Prix pateko 4 kolektyvai. Choras „Saluto“ buvo ivertintas I laipsnio diplomu  – 94 balais. Tai tarsi chorų žanro olimpiada, kur laimi visi.

II turui konkurso dalyviai parengė 15 minučių programas. Reikalavimai buvo tokie:  laisvai pasirinktas vienas ar keli kūriniai ; laisvai pasirinktas lietuvių kompozitoriaus kūrinys, sukurtas po 2000 m.; laisvai pasirinktas kūrinys a cappella (atliekamas mintinai) iš 2018 m. Lietuvos dainų šventės „Vardan tos…“ Dainų dienos „Vienybė težydi“ repertuaro. Saluto repertuare daug dainų, atitinkančius šiuos kriterijus. Ir čia buvo pasirinktos trys dainos: Nijolės Sinkevičiūtės “Prasvydo”, Gedimino Kalino “Ave Maria” ir Vaclovo Augustino “Anoj pusėj Dunojėlio”. 

Prieš kiekvieną koncertą dainininkai jaučia šiokį tokį nerimą, kartais pakylėtą jausmą atlikti kažką kilnaus, didingo, prasmingo. Visa tai įvardijama kaip prieškoncertinis jaudulys. Jis buvo ir čia. Juolab, kad dainuojant dar teko ir “šokti”. Nijolės Sinkevičiūtės dainai sugalvota mini choreografija, kai choro pirmos eilės moterys, merginos grakščiu žingsniu puošia dainos “Prasvydo” vidurinę dalį, o visas choras “alsuoja” muzikos pulsacija. Ši interpretacija puikiai tinka chorui “Saluto”.