Raimundo Martinkėno „Mišios šv. Pranciškaus Ksavero garbei” premjera

Konferencija, skirta Jėzaus Draugijos 200-osioms atkūrimo metinėms paminėti

Dr. Ramūnas Labanauskas, Jėzaus draugijos Lietuvos ir Latvijos provincijos archyvaras. „Lietuvis jėzuitas Stanislovas Černevičius: gyvenimo misija – ordino išsaugojimas“.

Dr. Rasa Varsackytė, Kauno jėzuitų gimnazijos mokytoja. „Buvę jėzuitai mokytojai Kaune XVIII a. pabaigoje“.

Kun. Gintaras Vitkus SJ, Jėzaus draugijos Lietuvos ir Latvijos provincijolas. „Lietuvos jėzuitų vaidmuo atkuriant Jėzaus draugiją. Sėkmės istorija?“.

Projekto „Kauno Šv. Pranciškaus Ksavero (jėzuitų) bažnyčios tvarkomieji paveldosaugos darbai“ pristatymas.

Raimundo Martinkėno „Mišios šv. Pranciškaus Ksavero garbei” (premjera)

Atlikėjai – solistai: Rūta Skučienė (sopranas), Jurga Šalčiūtė (altas), Osvaldas Petraška (tenoras), Giedrius Prunskus (baritonas), Dalia Jatautaitė (vargonai), Stasys Kraujelis (obojus).

Chorai: Mišrus choras „Saluto“(meno vadovė Ramutė Štreimikytė), Kauno vaikų ir moksleivių laisvalaikio rūmų merginų choras „Lyra“ ir Kauno Antano Smetonos gimnazijos merginų choras (vadovė Asta Miknienė), Kauno vaikų ir moksleivių laisvalaikio rūmų „Vaikinų dainavimo studija“ (vadovas Raimundas Martinkėnas).

Varinių pučiamųjų kvintetas: Audrius Gervė (valtorna), Dainius Kanys (trimitas), Vytautas Bložė (trimitas), Gintautas Kubilius (trombonas), Marius Bučys (tūba).

Perkusija: Arvydas Joffė, Benediktas Bazaras.

Projekto rėmėjai: Lietuvos kompozitorių sąjunga, Kauno šv. Pranciškaus Ksavero (jėzuitų) bažnyčia.

Projekto meno vadovas: Raimundas Martinkėnas.

Vakaro programa Kauno jėzuitų gimnazijos fojė

Lietuvos kurčiųjų menininkų parodos „Padėkime išgirsti“ atidarymas. Koncertuoja Kurčiųjų reabilitacijos centro meno kolektyvas „Skambanti tyla“ ir Kauno jėzuitų gimnazijos mokiniai. Vyks agapė (vaišės), o renginį vainikuos Gerumo, meilės ir draugystės akcija (į dangų kilo 100 balionų).

Konferencija, skirta Jėzaus Draugijos 200-osioms atkūrimo metinėms paminėti

Dr. Ramūnas Labanauskas, Jėzaus draugijos Lietuvos ir Latvijos provincijos archyvaras. „Lietuvis jėzuitas Stanislovas Černevičius: gyvenimo misija – ordino išsaugojimas“.

Dr. Rasa Varsackytė, Kauno jėzuitų gimnazijos mokytoja. „Buvę jėzuitai mokytojai Kaune XVIII a. pabaigoje“.

Kun. Gintaras Vitkus SJ, Jėzaus draugijos Lietuvos ir Latvijos provincijolas. „Lietuvos jėzuitų vaidmuo atkuriant Jėzaus draugiją. Sėkmės istorija?“.

Projekto „Kauno Šv. Pranciškaus Ksavero (jėzuitų) bažnyčios tvarkomieji paveldosaugos darbai“ pristatymas.

Raimundo Martinkėno „Mišios šv. Pranciškaus Ksavero garbei” (premjera)

Atlikėjai – solistai: Rūta Skučienė (sopranas), Jurga Šalčiūtė (altas), Osvaldas Petraška (tenoras), Giedrius Prunskus (baritonas), Dalia Jatautaitė (vargonai), Stasys Kraujelis (obojus).

Chorai: Mišrus choras „Saluto“(meno vadovė Ramutė Štreimikytė), Kauno vaikų ir moksleivių laisvalaikio rūmų merginų choras „Lyra“ ir Kauno Antano Smetonos gimnazijos merginų choras (vadovė Asta Miknienė), Kauno vaikų ir moksleivių laisvalaikio rūmų „Vaikinų dainavimo studija“ (vadovas Raimundas Martinkėnas).

Varinių pučiamųjų kvintetas: Audrius Gervė (valtorna), Dainius Kanys (trimitas), Vytautas Bložė (trimitas), Gintautas Kubilius (trombonas), Marius Bučys (tūba).

Perkusija: Arvydas Joffė, Benediktas Bazaras.

Projekto rėmėjai: Lietuvos kompozitorių sąjunga, Kauno šv. Pranciškaus Ksavero (jėzuitų) bažnyčia.

Projekto meno vadovas: Raimundas Martinkėnas.

Vakaro programa Kauno jėzuitų gimnazijos fojė

Lietuvos kurčiųjų menininkų parodos „Padėkime išgirsti“ atidarymas. Koncertuoja Kurčiųjų reabilitacijos centro meno kolektyvas „Skambanti tyla“ ir Kauno jėzuitų gimnazijos mokiniai. Vyks agapė (vaišės), o renginį vainikuos Gerumo, meilės ir draugystės akcija (į dangų kilo 100 balionų).