Dainų šventės 90-metis Kaune

2014-ieji – tai 90 metų sukaktis nuo pirmosios dainų šventės 1924 m.
Birželio 28 d. Dainų diena įvyko Kaune. Šventės dirigentai rinkosi prie paminklo Žaliakalnyje, kuris žymi pirmosios dainų šventės vietą. Tęsiant tradiciją, prie Nežinomo kareivio kapo Karo muziejaus sodelyje padėtos gėlės ir uždegtas deglas nuo amžinosios ugnies, kuriuo buvo įžiebtas dainų šventės aukuras Dainų slėnyje. 

Kauno Dainų šventėje Ramutė dirigavo J. Tamulionio “Aik, aželi, undenia”.