„Saluto“ pirmoji kompaktinė plokštelė

2014 metais pagaliau nutarėme, jog laikas išleisti pirmąją kompaktinę plokštelę, į kurią talpinsime įdainuotus kūrinius iš konkursų, kelias dalis iš K. Jenkins ‘Mišių už taiką”, tačiau didžiąją dalį kūrinių reikėjo įrašyti iš naujo.

Gegužės antrą sekmadienį nuo ryto rinkomės J. Gruodžio konservatorijos salėje. Choro prezidentas Antanas iš Vilniaus atvežė garso režisierių Rimantą Motiejūną su mobilia garso įrašymo aparatūra.

Darbas vyko sklandžiai. G. Kuprevičiaus choro “Ant kalnelio, ant aukštojo” iš operos “Prūsai” solo partiją įdainavo bosas Liudas Mikalauskas.

Gerai padirbėję, privalėjome papietauti ir pailsėti.

Iki pavakarių įrašėme net devynias dainas! Jautėmės pavargę, bet laimingi…