„Saluto“ pirmoji kompaktinė plokštelė

2014 metais pagaliau nutarėme, jog laikas išleisti pirmąją kompaktinę plokštelę, į kurią talpinsime įdainuotus kūrinius iš konkursų, kelias dalis iš K. Jenkins ‘Mišių už taiką”, tačiau didžiąją dalį kūrinių reikėjo įrašyti iš naujo.

Gegužės antrą sekmadienį nuo ryto rinkomės J. Gruodžio konservatorijos salėje. Choro prezidentas Antanas iš Vilniaus atvežė garso režisierių Rimantą Motiejūną su mobilia garso įrašymo aparatūra.

Pilna mikrofonų ir garso aparatūros didžioji koncertinė salė tą dieną kaito nuo saliutiečių pastangų ir nuoširdaus darbo kuo geriau įdainuoti keliolika dainų. Vieną dainą padainavome, ne… negerai, reikia dar kart, nes reikia tokio garso, kad mažiau girdėtųsi pašalinis triukšmas. Dar kart dainavome ir J.Naujalio “Tristis est anima mea”, bet padainavome taip, tarsi vabzdys skridęs ore būtų didesnį triukšmą sukėjęs nei mūsų sulaikyta laukimo akimirkos būsena su klausimu: pavyko? … Taip, panašu, kad pavyko, nes vadovė, ausinėmis perklausiusi įrašą šalia garso operatoriaus, jau mostu parodo, kad imamės kito kūrinio. Darbas vyko sklandžiai. G. Kuprevičiaus choro “Ant kalnelio, ant aukštojo” iš operos “Prūsai” solo partiją įdainavo bosas Liudas Mikalauskas.

Nepaisant nuovargio, įrašėme tikrai nemažai dainų, taip įrodydami, kad kolektyvas darnus ir šauniai mokame susikaupti.
Ne ką mažesnis darbas buvo įrašus pakoreguoti, viską perklausyti, “pašvarinti”, atrinkti. Šiame CD yra kūrinių ir iš koncertų.

Įdomiausias siurprizas dainininkams – pavadinimas. Dainininkai apgalvojo visokius variantus, tačiau rezultatas išties nustebino. Audio CD, kuriame atrinkta 16 kūrinių, buvo pavadintas “ŠVIESU”.

Iki pavakarių įrašėme net devynias dainas! Jautėmės pavargę, bet laimingi…