Koncertas susitikime su Lina Dumbliauskaite

Kompozitorė Dalia Kairaitytė 2009 metais vedė įdomius susitikimus – pašnekesius su meno srities žmonėmis. “Kūrybos valanda” – taip vadinosi vakarų ciklas, vykstantis Menininkų namuose.

Kovo 3 d. renginio viešnia – Lina Dumbliauskaitė – choro dirigentė ir pedagogė, humanitarinių mokslų daktarė, o pokalbio tema – “Kur link eina Lietuvos chorvedžiai?”

Pasisakymuose dalyvavo ir kiti žymūs choro dirigentai – Remigijus Songaila, Romaldas Misiukevičius, Rinalda Burinskienė. Klausimai sukosi apie dainų šventes, jų repertuarą, chorų padėtį.

Vakare dalyvavo ir choras SALUTO, po kurio pasirodymo L. Dumbliauskaite tarė: “Jei Lietuvoje dar yra tokių mėgėjų chorų kaip SALUTO, vadinasi chorinis menas klestės!”