Pirmoji Kauno dainų ir šokių šventė

Neprabėgus nė metams nuo  įsikūrimo, choras 2008 birželio 7 d. dainavo Kauno dainų ir šokių šventėje„Mano žemės širdis“ , kuri skirta Lietuvos nepriklausomybės 90-mečiui ir Kauno miesto savivaldos 600 metų jubiliejui. Pagrindinė šventės jėga – 108 chorai, apie 30 vaikų, jaunimo ir suaugusių šokių kolektyvų. Tai buvo pirmasis mūsų kolektyvo dalyvavimas dainų šventėje. Mes drąsiai, muoširdžiai ir sklandžiai įsiliejome į bendrą reikalą – eiseną per miestą ir dainų skambesį. 

Pakilią bendrą šventės nuotaiką lėmė dar vienas istorinis valstybinis faktorius. 2003 metų lapkričio 7 dieną UNESCO pripažino Estijos, Latvijos ir Lietuvos dainų ir šokių švenčių tradiciją ir simboliką Žmonijos žodinio ir nematerialaus kultūros paveldo šedevru. 2008 metais ši tradicija įrašyta į Reprezentatyvųjį žmonijos nematerialaus kultūros paveldo sąrašą. Šis faktorius lėmė bendrą pakilią šventės nuotaiką – pagaliau ši vertybė saugoma ir branginama! Sukirbėjo mintis, kad Kauno dainų šventės irgi turi būti saugomos, vienok prisimenant, kad pirmoji šventė įvyko būtent Kaune. 

Kauno dainų ir šokių šventėje visi pajutome nepaprastą lietuviškos dainos grožį ir jėgą.