Pirmasis „Saluto“ kalėdinės muzikos koncertas

2007 m. gruodžio 23 d. įvyko pirmasis “Saluto” kalėdinės muzikos koncertas “Šiapus šv. Kalėdų slenksčio”  Babtų šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje. Jame dalyvavo 24 dainininkai. Tai buvo pirmasis prisistatymas, paraiška, kad rugsėjo mėnesį gimęs naujas choras turi ambicijų ir tikslų.

Ši programa buvo pakartota gruodžio 26 d. Kauno šv.Pranciškaus Ksavero (jėzuitų) bažnyčioje. Koncerte dalyvavo Rita Preikšaitė (mecosopranas), Dainius Karžinauskas (saksofonas), Dalia Jatautaitė (vargonai).

Programą vedė Ramutė Rimkuvienė ir Viktoras Rimkus.

Per keturis savo gyvavimo mėnesius choras paruošė tikrai ambicingą programą, kurią gausūs klausytojai priėmė labai šiltai ir dėmesingai.

Žinoma, po tokio emociškai pripildyto koncerto vienuolyno salėje dalinomės gražiais žodžiais, tikėdami, jog startas choro tobulėjimui buvo vykęs.

Chorą sveikino ir dėkojo bažnyčios kunigas Ladislovas Baliūnas.