Choro „Saluto“ gimimo diena

2007 m. sausio mėnesį Ramutė atsisveikino su Kauno mišriu choru “Leliumai” ir jo maestro Albinu Petrausku, su kuriuo kartu net 23 metus puoselėjo chorinį dainavimą su šiuo kolektyvu.

 Per vasarą Ramutė brandino idėją kaip suburti naują chorą Kaune, kurio dainininkai turėtų didesnį ar mažesnį muzikinį išsilavinimą. Ilgai ji varstė duris iš vienos įstaigos į kitą, tikėdamasi rasti prieglobstį choro repeticijoms, kol galiausiai ja patikėjo J.Gruodžio konservatorijos direktorius Kęstutis Bliujus, tais pačiais metais laimėjęs konkursą eiti konservatorijos direktoriaus pareigas.

Rugsėjo 6 d. į konservatorijos 306 choro klasę buvo pakviesti pirmieji dainininkai. Jų buvo 12 – penki vyrukai ir septynios žavios jaunos merginos. Septyni atėję – tai šios įstaigos auklėtiniai, viena muzikos mokytoja, jaunuolis, ką tik baigęs A.Kačanausko muz. mokyklą, trimito klasę, vaikinas, turintis Rokiškio kolegijos diplomą, tenoras iš kito choro ir Ramutės vyras Antanas, kuris tapo choro prezidentu. 

Tą vakarą buvo pristatyta choro vizija – atlikti vertingą ir pakankamai sudėtingą chorinę muziką. Nutarta per Kalėdas pasirodyti su pirmuoju koncertu.